[Pengikut Kenge]

Thursday, January 17, 2013

New MBMJ Q Hillier

New MBMJ Q Hillier, Retail RM 2000++
MyBOS price RM1331 jek..
Deposit RM 650 once sampai bayar balance ek.. ETA 2weeks
Saiz adalah medium ye..